Bloggen om het heminredning

Så fungerar pelletsvärme


skrivet den 20 mar av Admin, klockan:08:51

Har du ett vattenburet värmesystem och en bra olje- eller kombipanna kan du koppla en pelletsbrännare till den befintliga pannan. Du behöver också en matarskruv som matar fram pellets från förrådet.

På ett par år tjänar du in investeringen, som ligger någonstans mellan 25 000 och 35 000 kr.

Har du en gammal panna som börjar ha gjort sitt, måste du byta ut den. Byter du till en modern pelletspanna blir investeringen större, men du ökar pannans livslängd, får högre verkningsgrad och enklare skötsel. Dessutom höjer du värdet på ditt hus.

Den totala investeringskostnaden för panna, elpatron, inmatning, förråd och installation ligger runt 80 000-90 000 kr. Det tjänar du igen på ca 6 år.

Totalpriset beror på om den gamla pannan ska tas ut eller inte, om det krävs ombyggnader för att få en ny panna på plats, om oljetanken ska lyftas ut och saneras etc. Oljetanken är ofta för liten för att använda som pelletsförråd och saknar också den bottenlutning som rekommenderas.

Om pannan byts krävs bygganmälan och besiktning av sotaren. Ta kontakt med din kommun för mer information.


Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Bergvärme eller Pelletsbrännare


skrivet den 30 jan av Admin, klockan:11:50
När det kommer till att värma upp hus så är en utav de vanligaste frågorna om det är bäst att använda sig utav bergvärme eller om man ska köra med en pelletsbrännare. Jag tänkte vi sätter både alternativen emot varandra och listar för-och nackdelar med bergvärme och pelletsbrännare. 

Bergvärme

+ Bergvärmen är alltid mycket miljövänlig och långsiktig
+ Helt underhållsfritt

- Hög installationskostnad, den kostar upp emot  150 000:- att installera bergsvärmen
- Kräver el

Pelletsbrännare 

+ Förnybar energi. Pellets är naturligt och askan som blir över kan återföras till naturen som gödsel.
+ Håller huset friskt, källaren håller sig alltid varm och du behöver inte oroa dig för mögel och andra tråkigheter

-  Inte underhållsfritt, du måste konstant fylla på med mer pellets.
-  Förrådet när man lagrar pellets tar väldigt mycket plats.

En slutsats jag drar efter läst runt och samlat denna information är att om ni planerar att stanna i ert hus ett bra tag framöver och har möjligheten att skaffa bergvärme så gör det. Det kostar en del till en början men den långsiktiga vinsten är väldigt stor! 

Currently rated 5.0 by 1 people

 • Currently 5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Pålitliga vedpannor för eldning


skrivet den 28 jan av Admin, klockan:16:11
Idag byggs det ofta in kaminer, vedpannor, öppna spisar och kakelungnar i nya hus. Det finns egentligen igenting som pekar på att det ska lugna ner sig. Förutom vår långa tradition i landet beror de senaste årens ökning av vedeldning på de statliga bidragen som ges i syfte att stimulera användandet av biobränslen. Effekten av detta hoppas man kunna bli minskade utsläpp av fossila bränslen som bidrar till växthuseffekten. Idag värms minst 600 000 villor i Sverige helt eller delvis med hjälp av ved. I sotningsdistriktens register finns det runt 260 000 vedpannor och cirka 1,2 miljoner lokaleldstäder. Men vedeldning har inte bara en effektiv och ekonomisk sida. Det finns också något romantiskt och historiskt gemytligt över att samlas kring en knastrande brasa. En öppen eldstad är också en högaktuell inredningsdetalj som ger värme och höjer trivselfaktorn i hemmet. 
 
När du eldar med ved kan det vara bra att tänka på att björk har ett högre energivärde räknat per liter än till exempel kådrika träslag som gran och tall, eftersom björk har en högre volymvikt. Däremot är energivärdet i ett kilo björk och ett kilo gran i stort sett samma. Ved kan också lätt bli för torr och brinner då väldigt aggressivt och snabbt. Fukthalten ska helst inte gå under 15 procent. Ett vanligt nybörjarfel är att man stoppar in för mycket ved. För en vanlig villa är det lagom med två kilo ved i timmen när det gäller eldning i en kamin.
 
 

Be the first to rate this post

 • Currently 0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5